Repositionering af Premier Is

727+Klean har udviklet Premier Is’ nye værdiposition, som er forankret i ”Den go’e danske smag”.

En overordnet positionering, der etablerer en klar og tydelig kobling til ismejeriets stærke produktværdier. Udrulning af den nye værdiposition er koncentreret omkring PR, events og sociale medier med målet om at øge kendskab og loyalitet samt højne forbrugerforståelsen af Premier Is’ værdier. Med afsæt i den nye værdiposition arbejder vores cross media team med udvikling og værdiskabende indhold til målgruppen.

I en proaktiv og udførende rolle folder vores cross media team Premier Is’ nye værdiposition ”Den go’e danske smag” ud på Facebook gennem events, video-produktion, nyheder, konkurrencer, kobling mellem produktværdier og content historier m.fl.

727+Klean interagerer proaktivt med målgruppen gennem engagement i opdateringer, kampagner og som udførende content leverandør og strategisk rådgiver.

Premier Is valgte også at få udviklet en komplet visuel fornyelse af sine produktbilleder hos 727 Photo. 727+Klean har repositioneret Premier Is som et brand med værdifuld content og styrket deres position på markedet for is. Siden opstartsfasen er rækkevidden mere end fordoblet i den daglige kontakt med målgruppen på sociale medier, målt uden betaling af annoncering eller boosts. Det har skabt en direkte interaktion med målgruppen og placerer Premier Is i toppen af is-producenter på sociale medier.

Kunde
Udfordring
At udvikle en klar og eksekverbar værdiposition, der tydeligt definerer Premier Is brand'et.

Løsning
Udvikling af af værdipostionen Den go'e danske smag, som alle kan samles om, støtte op om og styrke i fremtiden. 

Følg os her